Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO MP 10
TRWA OD GODZ 9.00 DNIA 17.06.2019 r. DO 21.06.2019 r.
Obecne kryteria rekrutacji oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego znajdują się na stronie:

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 4 marca 2019 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub nie składających woli kontynuacji na kolejny rok szkolny) odbędzie się od 11 marca do 25 marca 2019 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DN. 11.03.2019).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie od 17 czerwca do 21 czerwca 2019 r.

 

Ponadto informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

  1. Przedszkole Niepubliczne „Niebiańskie Nutki II”, ul. Matejki 67/69;
  2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;
  3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,
  4. Sieroszewskiego 16;
  5. Przedszkole Niepubliczne „Niebiańskie Nutki”, ul. Krakowska 1;
  6. Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole, ul. Żwirki i Wigury 6/14.