Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia Miejskiego Przedszkola nr 10

Czas przebywania w przedszkolu 6:15 – 16:45

Godz. 6:15 – 8:45 Schodzenie się dzieci.
Kontakty z rodzicami.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.
Czynności porządkowo – gospodarcze w sali.
Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi pracy wyrównawczej.
Zabawa ruchowa.
Zabiegi higieniczne.

Godz. 8:45 – 9:00 Śniadanie

Godz. 9:00 – 11:30 Zajęcia edukacyjne wynikające z planu – z całą grupą.
Spacery i wycieczki.
Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku.

Godz.11:30 – 12:00 Obiad

Godz. 12:00 – 14:00 Zabawy dydaktyczne, gry stolikowe.
Praca indywidualna wyrównawcza.
Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku.

Godz. 14:00 – 14:15  Podwieczorek

Godz. 14:15 – 15:30 Zabawy  podejmowane z własnej inicjatywy dzieci.
Zabawy i gry stolikowe.
Praca wyrównawcza i indywidualna.

Godz. 15:30 – 16:45 Rozchodzenie się dzieci.
Kontakty z rodzicami.