Opłaty

Dzienna stawka żywieniowa – 7,50 zł

Opłatę za wyżywienie wpłacamy w nieprzekraczalnym terminie do 14 dnia każdego miesiąca

na numer konta bankowego:

Bank Handlowy (City Handlowy)

25 1030 1104 0000 0000 9310 8001

Odbiorca: Miejskie Przedszkole Nr 10

42-280 Częstochowa ul. Konwaliowa 105

Tytuł wpłaty:Imię i nazwisko dziecka, wpłata za wyżywienie

Kwota: xxx

WPŁACAMY DOKŁADNIE PODANĄ KWOTĘ, NIE ZAOKRĄGLAMY KWOT !