O nas

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Częstochowie jest placówką dwuoddziałową, do której uczęszcza 44 dzieci. Placówka jest czynna od 6:15 do 16:45. Od 7:30 do 15:30 zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Dzieci 2,5; 3 i 4-letnie tworzą grupę „Biedronek”, a 5 i 6-letnie grupę „Pszczółek”. Przedszkole powstało 1 września 1971 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej  w dzielnicy Kawodrza Górna na obrzeżach miasta Częstochowy. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest przytulne i  bardzo kolorowe. Cenione przez dzieci i rodziców za domową atmosferę. Posiadamy piękny, duży ogród przedszkolny, na którym odbywają się zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana do pracy z przedszkolakami i stale poszerza swoje umiejętności.

Oferta

Nasze przedszkole działalność edukacyjną opiera na podstawie programowej MEN.promotor

W pracy dydaktyczno - wychowawczej korzystamy z:

  • Programu wychowania przedszkolnego pt. "Zabawy z porami roku" autorstwa Iwony Lewkowicz i Anny Tworowskiej-Baraniuk.

Szczególną uwagę zwracamy na indywidualny rozwój każdego dziecka, na jego zainteresowania, upodobania i zdolności.  W pracy stosujemy techniki twórczego myślenia, realizujemy bogaty program twórczości plastycznej uwzględniający różne techniki.

W obecnym roku szkolnym szczególny nacisk kładziemy na realizację zadań związanych z edukacją matematyczną oraz rozwijaniem umiejętności plastycznych dziecka, jego wyobraźni twórczej i kreatywności.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowatorskie metody m.in.: Metoda Dobrego Startu, Dziecięca matematyka, Pedagogika zabawy i inne.

Dodatkowo w naszej placówce odbywa się nauka języka angielskiego, religia, zajęcia logopedyczne, kurs tańca i rytmika. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne odbywają się w  salach bogato wyposażonych w różnorodne, ciekawe pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne, zabawki wpływające na wszechstronny rozwój dzieci oraz gry i klocki.

Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania u dzieci zachowań proekologicznych: 10 lutego 2012 roku otrzymaliśmy, jako jedyne przedszkole w Częstochowie CERTYFIKAT I WYRÓŻNIENIE w XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii PROMOTOR EKOLOGII pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W obecnym roku szkolnym otrzymaliśmy przedłużenie znaku „Promotor ekologii”.

Każdego roku dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich organizowanych przez przedszkola, niejednokrotnie osiągając duże sukcesy.

Od roku 2008 współpracujmy z Ligą Ochrony Przyrody w Częstochowie.

Współpraca polega  przede wszystkim na podejmowaniu i wykonywaniu inicjatyw proponowanych przez LOP oraz  wykonywaniu różnych zadań związanych z poznawaniem i ochroną najbliższego środowiska przyrodniczego, opieką nad roślinami i zwierzętami

Przedszkole utrzymuje ścisły kontakt z kilkoma teatrami małych form, które raz w miesiącu wystawiają przedstawienie dla dzieci.

Czynnie uczestniczymy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Pielęgnujemy  tradycje rodzinne obchodząc co roku przedszkolną wigilię i śniadanie wielkanocne.