Aktualności
  
Aktualności

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników placówki, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki. § 1 Informacje ogólne Nowy korona wirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę […]


Aktualności

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. § 1 Sposób organizowania zajęć DO PRZEDSZKOLA MOGĄ […]


Aktualności

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NA CZAS PANDEMII obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 10 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem […]


Aktualności

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII W CZASIE WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZACHOROWANIA DZIECKA PRZEBYWAJACEGO W PRZEDSZKOLU obowiązująca w Miejskim Przedszkolu nr 10 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, […]


Aktualności

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 z dnia 06.05.2020r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 10 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w […]


Aktualności

INFORMACJA O CZYNNIKACH RYZYKA COVID – 19 ZARÓWNO U DZIECKA, JEGO RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW, JAK I INNYCH DOMOWNIKÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODJĘTĄ DECYZJĘ ZWIĄZANĄ Z PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. W związku z trwającym ciągle stanem epidemii umożliwienie wznowienia funkcjonowania przedszkoli warunkuje spełnienie wielu przesłanek związanych nie tylko z wypełnieniem wymogów przez rodziców, ale także […]


Aktualności
Ważne informacje!
30 kwietnia 2020

SZANOWNI RODZICE!!! W nawiązaniu do tematu możliwości powrotu dzieci do przedszkola, o których poinformowaliśmy państwa mailowo i telefonicznie w dniach 29 i 30 kwietnia 2020 r. prosimy o pilne sprawdzenie przedszkolnych e- maili Pszczółek i Biedronek. Przypominamy, że adresy i hasła otrzymaliście państwo sms-em. Dziękuję i pozdrawiam Dyrektor MP 10 mgr Beata Hutkiewicz


Aktualności

Drodzy Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie Urzędu Miasta Częstochowy dotyczącymi możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020 roku. https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=IwAR1ylSIVJUdni9P0_UNoqW01lhC-1Jle-1IHsB89L5P9xQyaESK9gV5EmJU http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13975


Aktualności

Drodzy Rodzice! Poniżej zamieszczamy link do strony aktywneczytanie.pl. Znajdziecie tam różne propozycje bajek o koronawirusie. Ich celem jest pomoc dzieciom w zrozumieniu tej wyjatkowej sytuacji. Zachęcamy do czytania i oglądania. https://aktywneczytanie.pl/koronawirus-w-bajkach-bajki-o-wirusie/  


1 2 3 7